Rudy's Looproutes


Met het vorderen van jaren wordt de herstel-periode na een training steeds weer een klein beetje langer. En als je het punt bereikt dat die herstel-periode net zo lang wordt als de tijd tussen twee trainingen is het verstandig om te overwegen dat het mooi is geweest.
Tijdens mijn tijd als loopleider was het altijd al een liefhebberij om "leuke" looproutes te bedenken, en daarmee kun je ook na het stoppen (met draven) gewoon doorgaan. En ik speelde al een tijdje met de gedachte om een aantal van die routes ook publiek te maken.
De maatregelen tijdens corona-crisis, zoals alleen in (zeer) kleine groepen mogen lopen, heeft dat proces versneld.

Buddezand

Start- en eindpunt: Buitensocieteit Deventer
Lengte: 9,8 km

De route volgt eerst een tijdje de grens van Overijssel en Gelderland op de Twelloseweg en de Dahliastraat (de stoep rechts is Overijssel, de stoep links Gelderland). Na een stukje over het volkstuinencomplex gaat het langs het spoor (Hovenpad) en over de dijk (Zwarte pad) naar de Chinees. Via de Dernhorstlaan en de Vermeersweg bereiken we landgoed het Schol. Via de twee "zand"-wegen (het Wildezand en het Buddezand) komen we op de Voordersteeg en gaan richting IJssel. Een klein stukje richting A1/Wilp en dan de uiterwaarden in (Schoenmakershoeve en Johannahoeve), onderlangs de Steenenkamer, onder de E8 door en over de Lage Worp zijn we terug bij af.

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]
nb: het stuk door de uiterwaarden (Schoenmakershoeve en Johannahoeve) is tijdens het broedseizoen gesloten (15 apr-15 jun)

Bannink

Start- en eindpunt: Gemeenschapscentrum De Kuip (Bloemendaalse weg)
Lengte: 9,45 kmGPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

nb: De parkeerplaats van het gemeentschapscentrum is te bereiken via de Holterweg

Linde

Start- en eindpunt: Croddenbrug (Oerdijk)
Lengte: 8,64 km
De N348 oversteken en vervolgens linksaf de Rielermatenweg in; na het lange recht stuk rechtsaf het fietspad op. Bij de Grondhuisweg linksaf, en bij het bereiken van het stukje bos rechtsaf het wortelrijke bospad op. Telkens afslaand in noordelijke of oostelijke richting komen we op de Oerdijk uit en gaan noordwaarts. Op de viersprong gaan we schuin links de Baarlermarsweg op. Bij het eerste landweggetje rechts mogen we ons afvragen hoe dit aan zijn naam is gekomen (en of er een relatie is met de koekbakkerij bij de Duimpoort). We blijven echter de harde weg volgen om via twee Z-bochten bij de wetering te komen. Daar rechtsaf de Linderweg op, bij het kruispunt met de Schooldijk linksaf de brug over en meteen weer linksaf de Zandbelterweg op. Na de tweede boerderij linksaf de Zandbelter Molenweg in.
Op de Spanjaardsdijk linksaf en voor het kanaal wederom linksaf. Vervolgens domweg twee-en-een-halve kilometer doorstampen, en voila.

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Hunderen

Start- en eindpunt: Chinees Rijksstraatweg Twello
Lengte: 8.9 km
De E8 oversteken en de Dijkshofstraat in, eerste (land)weg linksaf (Hunderenslaan). De Terwoldseweg oversteken, en na 200 meter rechtsaf landgoed Hunderen in. We lopen linksom om het landhuis en gaan bij de brug rechtsaf. Bij de driespong gaan we weer rechtsaf, en klimmen na zo'n 100 m over het hek en daarna linksaf en blijven daarna het klompenpad (*) langs de Fliert (het water) volgen totdat die samenstroomt met de Twellosebeek. Uitereindelijk komen we uit op de Quabbenburgerweg om daar linksaf te slaan. Na de waterzuivering en boerderij de Aze slaan we bij het bos linksaf de Blikkenweg in. Na zo'n 250 m gaan we rechts de oprijlaan op het bos in; we blijven in zuidoostelijke richting gaan, door het sluishekje het bos uit en verder langs de wetering.Bij de boerderij gaan we over de brug heen de laan (Wilhelminaweg) met de imposante rij geknotte platanen op. De laan gaat over in de Kruisvoorderweg. Na het naamgevende landhuis slaan we rechtsaf de Basseltlaan in. We steken op de rotonde de Rijksstraatweg over en vervolgen op de Domineestraat. Net voor het spoor gaan het linksaf de Penninkweg in. Via een fietspad gaat die over op de (Verlengde) Lindelaan. Bij de spoorwegovergang gaat het linksaf de Holthuizerstraat op om uit te komen op de Rijksstraatweg, van daaruit is het rechtsaf nog zo'n 550 m te gaan om de portie Koe-Loe-Kai af te halen.

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]
Opmerking: de klompenpaden in deze contreien zijn meestal alleen geschikt voor wandelaars met het juiste schoeisel; het klompenpad langs de Fliert is uitzondering op die regel en is goed te doen op hardloopschoenen.

Oudemannenbrug

Start- en eindpunt: Zoogenbrink (Molenweg, Olst)
Lengte: 9,95 km

De Molenweg oversteken de Holtermansweg in om op het westelijk deel van landgoed Nijendal te komen. Bij de toegangs-sluis van de Hanzebos-weide rechtsaf en op de volgende T-kruising linksaf. Na zo'n 200 meter met een korte links-rechts Z-bocht verder langs de weide totdat we bij de Zandwetering komen en daar rechtsaf worden gedwongen, na een tijdje verlaten we het bos en steken daarna via de "altenherrenbrucke" over en gaan in noordwestelijke richting richting Hoenlo. Voor kasteel Hoenlo gaan we op de Y-splitsing linksaf, en daarna in de bocht wederom linksaf (Oude Allee). Over het spoor de weg blijven volgen tot die uitkomt op de Jan Schamhartstraat; daar gaan we rechtdoor richting Olst. Na zo'n 200 m rechtsaf de Vink op, die na een vijftal haakse bochten over gaat op de Joke Smitlaan; die gaat via een fietspad over op de Stationsweg. Voorbij het station gaat het rechtsaf over het spoor de Jan Hooglandstraat in. In de bocht gaan we linksaf de Kleistraat in, en vervolgens rechtsaf naar de sporthal (Hooiberglaan). Na het oversteken van de Wetering gaan we linksaf om de sportvelden heen en achter de basisschool langs, vervolgens min of meer rechtdoor over de Anemoonstraat en het tegelpad achter het woonzorgcentrum langs. Na 30 m tegels scherp rechtsaf richting kerk, die we rechtsom passeren. Zo bereiken we de Boskamp (de weg) en slaan linksaf. Pal voor de bocht gaan we linksaf het Spijkerbospad in (! lijkt een beetje op een inrit). Het pad krijgt al snel een landelijk karakter en gaat bij de woonboerderij over op een smal paadje langs de haag, om uit te komen bij landhuis het Spijkerbosch. Daar gaan het rechtsaf de oprijlaan af, en vervolgens linksaf de Eikelhofweg op. Bij de Molenweg rechtsaf en doorkachelen naar de Zoogenbrink.

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Schuilenberg

Start- en eindpunt: Zoogenbrink (Molenweg, Olst)
Lengte: 9,98 kmGPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]
nb: niet onlangs verkend !!

Twellosebeek

Start- en eindpunt: Zwembad de Schaek (Twello)
Lengte: 10,58 kmGPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]
nb: niet onlangs verkend !!

Vijfhoek

Start- en eindpunt: P Wijtenhorst (honkbal Eagles) (Schalkhaar)
Lengte: 9,47 kmGPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Wildbaan

Start- en eindpunt: Dagkamping Boxbergen, Wildbaan (Wesepe)
Lengte: 10,3 kmGPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Zandweerd

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Gaia (IJsseldijk)
Lengte: 10,16 km
Over de Schapenzandweg, de Koopmansweg en de Wetermansweg bereiken we de Vossebelt in Diepenveen. Rechtsaf de Oranjelaan op, dan linksaf de Wechelerweg, rechtsaf de Binnenweg en weer links de Oranjelaan. Over de Zandwetering tweemaal rechtsaf (het Vlier en de Otter); in de bocht door het houten hek over het Vlierpad achter de Sportvelden (van o.a. RDC). Via de Bredenhorst en het Vlier en na het overstekenen van de Overstichtlaan rechtsaf. Nog voor het spoor links naar beneden de Lookersdijk op. Op de kruising met het smokkelpaadje rechtdoor het Nieuwe Plantsoen in, langs de kolk en de Ceintuurbaan oversteken. Tussen de watertoren en de oude Rijks-HBS door de Middelweg oversteken en weer uitkomen op de Ceintuurbaan. Spoor over, via de Jumbo en de Tesselschadestraat en de Jacob Catslaan, langs St Jurrien het bruggetje over. Vervolgens via Frans van Mierisstraat en Hobbemastraat naar de Sportveldenlaan richting de waterzuivering.
Via de Hoevelmansweg duiken we de uiterwaarden in. Bij het betonplaten-"pleintje" gaan we rechtsaf het landweggetje op (niet begaanbaar bij zeer hoog water !!). Op de dijk linksaf terug naar de P.

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Bergweide

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Hartenaasje/Gashavenstraat
Lengte: 9,53 km
Via de Gashavenstraat gaan we richting IJssel. Na het clubhuis van de DKV gaan we linksaf de dijk op. Na bijna 1000 m bij het vogelkijkscherm gaan we linksaf de dijk af de Teugseweg in. Langs de Kieftenbeltkolk komen we op de Deventerweg. Daar gaat het linksaf en steken we bij de stoplichten over de Visbystraat in. Daar de eerste weg rechts (Bergweidedijk, die na de bocht overgaat in de Munsterstraat). Na nr 20 leidt een pas door het bos(je) naar de Keulenstraat. We gaan rechtsaf en na 60 m nogmaals rechts om bij de dijk langs de Schipbeek. Die volgen we zo'n 400 m in oostelijke richting in gaan we terug naar beneden en komen weer op de Keulenstraat. Daar rechtsaf, via een bocht in noordelijke richting gaat die over op de Bochumstraat. Daarna gaan we rechtsaf de Herfordstraat op, en na zo'n 150 m linksaf het pad door het bosje in. De dikke bomen hier zijn een oud restant uit vroeger tijden toen hier de Koerhuisbeek door de Kloosterweiden liep.
We komen uit op de Londenstraat en gaan rechts in noordelijke richting, waar de straat overgaat op de Lubeckstraat. We komen uit bij de rotonde met de Zweedsestraat. We steken over en gaan linksaf. Na het woonwagenkamp gaan we rechtsaf. Tegenover het huisdieren crematorium gaat het linksaf over het SKK-pad langs de Bergweidedijk. We komen uit op de Westphalenstraat en gaan rechtsaf naar de Holterweg. Bij de stoplichten oversteken en linksaf. Net over de kanaalbrug rechtsaf naar beneden en rechtsaf op de Zoomkade, dan eerste links (Giesenstraat) en dan twee rechts (Lingestraat) langs het plantsoentje. Vervolgens rechtsaf naar het spoor en dan linksaf langs het spoor en weer rechtsaf onder het spoor via de fietstunnel. Na de tunnel linksaf het spoor volgen (eerst een stuk oude wielerbaan, dan het Fooyerpad en tenslotte de Dortstraat). Bij de Henri Dunantlaan linksaf het fietspad op, via het viaduct op de Deltalaan oversteken en de Amstellaan blijven volgen. Net voor de Snippelingsdijk rechtsaf en door het parkje totaan de Brandweerdam. Daar oversteken en dan rechtsaf de Hunneperkade op. Bij de Mr de Booerlaan linksaf en dan weer links de Industrieweg en vervolgens rechtsaf de Scheepvaartstraat in naar de Zwarte silo. Vervolgens de Mr de Boerlaan oversteken en richting P.

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Schipbeek

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Politiebureau (Storminkstraat)
Lengte: 14,57 km
We gaan door het fietstunneltje onder het spoor door en vervolgens linksaf het kanaal over. Na een lichte S-bocht en een scherpe bocht naar rechts voert het fietspad langs de Douwelerkolk. Na een bocht naar links gaat het rechtsaf de Rielerweg (de landweg !) op en komen we uit op de Nico Bolkesteinlaan. Rechtsaf en de Immer Weiterbrug over; als we de helling af zijn gaat het schuin rechtsaf de Gooikerdijk op.
Een heel eind verder (bij het rode huis) gaan we rechtsaf de Nieuwendijk op, het spoor over en bij de Holterweg een links-rechts Z-bocht de Rodijksweg in, als we het bos uit zijn nemen we de linker-tak van de Y-splitsing. en bij de volgende T-splitsing wederom linksaf. We komen over een tweetal boerenerven. Via een links-rechts bocht komen we op een mooi stukje holle weg tussen twee hagen door en komen uiteindelijk uit op de Spitdijk. Daar gaat het rechtsaf richting Bathmen. Bij de bushalte gaan we rechtsaf de Woertmansweg op en direct daarna het Spildijkspad dat ons langs de wetering naar de Schipbeek brengt. Daar steken we de brug/stuw over en gaan we rechtdoor, het fietspad leid ons met een ruime rechter boog om de vistrap heen langs de Schipbeek richting Colmschate. Vlak voor de brug komt het pad uit op de Oxerweg (! opletten voor het locale auto-verkeer).
Bij het bereiken van de bebouwde kom gaan we rechtdoor de Suze Groenewegstraat in en de 2e straat links (Mina Kruzemanlaan). Aan het eind gaan we rechtdoor het Somervaartpad op en pakken de rechter (smalle) tak op de Y-splitsing. Via dat fiets/wandelpad steken we een oud restant van de vml Oxersteeg over en komen op het Hondsroospad. Bij de eerste Y splitsing nemen we de linker tak, bij de tweede splitsing rechtsaf waarna het Hondroospad overgaat in de Hondsroos. Aan het eind rechtsaf de Braam op, en voor de brug linksaf de Hazelaar in. Aan het eind komen we over een smal paadje uit op de Brem, daar houden we links aan om op het Roessinkpad uit te komen, en gaan daar (wederom) links. We blijven het pad langs de geluidswal volgen, en daarna het fietspad langs de Siemelinksweg. Bij de Zweedse straat gaan we linksaf, de tunnel in en dan rechtsaf langs de Gamma en het vml Morris Meubelen, en dan rechtdoor via de Heukelensweg. Aan het eind rechts en de Holterweg oversteken, en dan maar hopen dat de fiets / auto ondertussen niet weggejat is ;-).

GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Marsdijk

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Hong Kong City (Raalterweg Wesepe)
Lengte: 14,95 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Spekhoek

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Chinees (Rijksstraatweg Twello)
Lengte: 15,3 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

Hoogewegen

Start- en eindpunt: Parkeerplaats NuNu (Raalterweg)
Lengte: 14,76 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

station tot station

De volgende vier routes zijn een overblijfsel van de training voor de halve marathon van najaar 2020. Omdat door de tweede golf van de corona de ene na de andere halve marathon werd gecanceld hadden we besloten om als sluitstuk van onze training dan maar zelf een zeer kleinschalige halve te organiseren. Maar ook door die organisatie ging op het laatste moment een dikke streep.
Wat overblijft zijn vier nog nooit (?) gelopen routes, die hun charme mede danken aan het feit dat het beginpunt niet op dezelfde plaats ligt.

station Olst

Startpunt: Station Olst
Eindpunt: Station Deventer
Lengte: 20,7 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

station Holten

Startpunt: Station Holten
Eindpunt: Station Deventer
Lengte: 20,8 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

station Apeldoorn

Startpunt: Station Apeldoorn
Eindpunt: Station Deventer
Lengte: 20,39 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

station Zutphen

Startpunt: Station Zutphen
Eindpunt: Station Deventer
Lengte: 20,49 km


GPX-file : [ download ]
Kaart: [ kaart ]

eMail: rudy@mulhome.nl
laatst aangepast: 01-apr-2021